LIDMAATSCHAP:

Toerfietsers die belangstelling hebben om aan een van onze tochten mee te doen, nodigen wij van harte uit om met onze club kennis te maken. Wilt u deelnemen aan een van onze andere tochten of meteen lid willen worden van AKN dan kunt u contact opnemen met

Telefoon: E-mail:
Alfons Govers    (secretaris)      06-22621024 secretarisakn@gmail.com
Cees Mathijssen  (voorzitter)        0165-549349   voorzitterakn@kpnmail.nl

De contributie bedraagt voor 2024:

  • fietsers
  • begunstigers / donateurs
  • vanaf het tweede lid per gezin:
  • € 50,00
  • € 20,00
  • € 2,70 korting

Nieuwe leden zijn verplicht een sponsor-kledingpakket ( bestaande uit shirt korte mouw en shirt lange mouw) aan te schaffen tegen een eigen bijdrage van € 50,00.

beiden t.n.v. Audax Klub Nederland in Roosendaal

Elk AKN-lid is standaard extra verzekerd voor:

 

Je verzekering aanpassen:
Standaard zijn NTFU-leden verzekerd tegen schade aan hun fiets tot maximaal € 1.000,- Het is ook mogelijk het bedrag te verhogen tot bijvoorbeeld € 2.000, € 5.000 of zelfs € 10.000,-.

Uitgebreidere informatie is aan te vragen bij het bestuur.

Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december te gebeuren bij onze secretaris. Indien het lidmaatschap niet opgezegd wordt, vindt telkens per die datum een stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor de periode van 1 jaar plaats. Dit zoals wettelijk bepaald per 1 december 2011.