FEBRUARI 2012

 

Zondag 5 februari 2012 was de animo bij AKN vanwege de koude minimaal. Om ca. 09.00 uur was het nog min 8 graden. Slechts 5 AKN-ers waren present bij Huis ten Halve. John van Turnhout en Henk Verschuren hebben de 10 km van de 18e winter-wandelserie verkend, die a.s. zondag 12 februari wordt gehouden. Jacques van der Heijden, Cees Mathijssen en Toon Jansen zijn met de fiets het bos in geweest. Bij terugkeer is er nog een bakje koffie in Huis ten Halve genuttigd. Dit is uiteraard op de gevoelige plaat vastgelegd.

Onder barre weersomstandigheden werden op zaterdag (bij -10°C) de wandelroutes uitgepijld door Toon Jansen, John v. Turnhout, Willy van Toren, Cees Mathijssen, Henk Verschuren, Leo Notenboom en Cees van Sluijs.
Op zondag werden de routes van 10 en 15 km door Willy en Leo nagefietst en de 25 en 40 km door Cees v. Sluijs, Toon Jansen en John v. Turnhout bij -7°C. Daarbij was de route via de bospaden van de 40 km op Horendonk spekglad door de regen, die af en toe viel zodat er heel voorzichtig gefietst moest worden. Allemaal om een prachtige wandeldag voor onze gasten te garanderen. Waarvoor natuurlijk weer onze hartelijke dank!
De opkomst voor het wandelen van de 18 winter-wandelserie van Audax zondag 12 februari 2012 was redelijk te noemen. Het weer was niet slecht. Wel bewolking en nog vriezend weer van tussen de min 8 en min 2 graden. We hadden deze keer een wandelroute van 10, 15, 25 en 40 km. Van de AKN-ers hadden er zich 21 wandelaars gemeld. Buiten deze 21 hadden nog 11 AKN-ers werkzaamheden binnen de organisatie. De reacties waren wederom positief. De eerste rust voor o.a. de 25 km en de 40 km lopers was in de `Arabieren` te Horendonk en de 2e rust bij `Tivoli` in Nispen. Robert Buyle en Christ de Rooij hebben de 40 km gelopen. Jan Verbocht en Jacques van Benthem de 25 km. De anderen hebben de 10 en 15 km gelopen. Ook Arnold van de Maat heeft met zijn vrouw de 10 km gelopen. Reactie: “Nooit meer. Ik ben echt geen loper...”.
Al met al hadden we toch een mooie actieve zondagochtend/middag en kunnen we ons nu langzamerhand op gaan maken voor het zomerfietsseizoen. Op maandag werden tenslotte de pijlen van de 10 en 15 km door Henk Verschuren en Ad v. Iersel opgehaald en de 25 en 40 km door Cees M. en Cees v. S.

Op zondagochtend 9.00 uur hadden zich 30 AKN-ers verzameld bij Huis ten Halve. Zouden ze geweten hebben dat er erwtensoep bij terugkeer te krijgen was? Het was gelukkig droog. Niet al te koud, zo rond een graad of 3. 4 Leden hadden geen interesse om op de weg te fietsen en trokken gezamenlijk het bos in. De resterende 26 gingen achter John van Turnhout aan richting Schijf. Voordat ze vertrokken werd nog duidelijk aangegeven dat ze koffie gingen drinken in Wildert. Vanaf Schijf zijn ze via de Hoeksestraat naar Lange Schouw en Horendonk gereden. In Horendonk ging het door de Kraaienberg richting Venetië. Vanuit de Darm werd de grote weg overgestoken naar de Handelaar. Verder ging het onderlangs de Wildert naar café de Sportvriend. Na koffie gedronken te hebben ging het weer snel terug naar Huis ten Halve. Naar de erwtensoep. Nadat ze de Kalmthoutsesteenweg overgestoken waren kreeg Arnold van der Maat in de Zandstraat een lekke band. De naam Zandstraat zegt al genoeg. Geen probleem. Met snelle hulp van Jacques v.d. Heijden en na vele goede technische adviezen was het zo gepiept. Na nog geen 2,5 km verder kondigde zich de 2e lekke band aan. Juist bij café De Meeuw in het centrum van Essen, op de hoek van de Stationsstraat en de Kloosterstraat. Jawel wederom Arnold. Tegen de gevel en uit de wind werd wederom de band verwisseld. Er werd geen gat in de band gevonden. Enige Belgische vrienden van De Meeuw waren gelijktijdig bezig met het opbouwen van een naar het leek mini-carnavalswagen voor een zeer kleine optocht. Het ontlokte Christ Couwenbergs de opmerking: “Ik zal maar niet vragen wat het moet voorstellen...”. We zullen het dan ook nooit te weten komen. De 2e lekke band van Arnold was voor Christ ook een hele geruststelling. Arnold zal zeker de komende 2 maanden als Christ lek rijdt geen opmerkingen maken over de kwaliteit van de banden van Christ. Nadat de band gerepareerd was, konden ze door naar de snert. En jawel na 2,5 km en nog 1600 meter te fietsen naar Huis ten Halve volgde de 3e lekke band van Arnold... Na ca. 40 km gefietst te hebben keerden ze eindelijk terug bij Huis ten Halve. De erwtensoep smaakte weer voortreffelijk. Marian bedankt. Of was het toch snert? Volgens onze kenner van het Bourgondisch tafelen bij uitstek, Leo Notenboom, is er wel degelijk verschil in snert en/of erwtensoep.

www.weightwatchers.nl formuleert het als volgt:

Erwtensoep of snert?
Ga je voor een bordje erwtensoep of snert? Is er eigenlijk verschil? Jazeker! Erwtensoep is gemaakt van spliterwten, groenten en plakjes rookworst, terwijl snert ook nog (varkens)vlees, spek en botten bevat. Het lekkerst is om de snert een dag te laten staan; zo komt de smaak beter tot zijn recht. Je kunt de soep grof houden als je dat lekker vindt, maar je kunt de maaltijd ook pureren tot een glad papje. In deze variant krijg je hem meestal op de ijsbaan geserveerd.

Tegen negenen hadden alle aanwezige leden een consumptie aangeboden gekregen door Huis ten Halve. Om iets na negenen opende voorzitter Pierre voor 67 leden inclusief bestuursleden de voorjaarsvergadering waarbij hij de hoop uitsprak op een vruchtbare vergadering. Een tiental leden had zich afgemeld voor deze vergadering. Het jaarverslag van secretaris en penningmeester en de notulen van 2011 werden goedgekeurd. Daarbij gaf Pierre op voorhand aan dat zijn nieuwe fiets niet uit de clubkas gefinancierd was... Omdat de NTFU de contributie per lid verhoogd heeft (i.v.m. hogere verzekeringspremie) wordt de vergadering voorgesteld om de contributie van 2013 met eenzelfde bedrag te verhogen. Jan Verbocht stelde voor om een vast basisbedrag voor de club te bepalen en Cees van Dongen om de bedragen af te ronden op € 45,- en € 50,-. Beide voorstellen vond het bestuur niet nodig. De kascontrolecommissie (Toon Jansen en Christ Couwenbergs) konden ondanks de ontvangst in de rijke villa van penningmeester Jan en de aangetroffen retro-fietsen de vergadering toch meedelen dat de penningmeester gedechargeerd kon worden! Theo Jukes neemt volgend jaar in de kascommissie de plaats in van Jos Diephuis.

Cees van Sluijs blikte terug op het afgelopen zomerseizoen, waarbij het zweet hem al vooraf uitbrak en hij de vergadering beloofde "het kort te houden". Met behulp van zijn zakdoek en een bereidwillig aangereikte badhanddoek van Jan, lukte het hem om zijn verslag te doen. Het weer was april  t/m juni en september / oktober lekker droog, wat in juli en augustus gecompenseerd werd door overvloedige regenval, waardoor o.a. de clubuitstappen van juli en augustus werden geschrapt. Cees bedankte iedereen die zich het afgelopen jaar ingezet heeft als toerleider, verslaggever of organisator en sprak de hoop uit dat we ook dit jaar weer op hen kunnen rekenen. Dit jaar werden er geen fietsen gestolen bij ons clubhuis, dankzij het anti-diefstalsysteem van Jan Buijk. Daarna haalde Cees enkele voor hem opvallende momenten aan, o.a.:

Henk Verschuren heeft zoals elk jaar weer bijgehouden hoeveel ritten we hebben gereden, het aantal fietsers wat mee reed en het aantal lekke banden uiteraard geteld. Dat geeft het volgende resultaat voor groep A en B of zoals je wilt groep 1 en 2 bij elkaar:

De winnaars van vorig jaar Pierre v. Zinnen en Arnold v.d. Maat reden slechts 2x lek en eindigden op de 11e plaats en deden dus niet mee voor de trofee.

Daarna werd de aangepaste trofee overhandigd, waarbij Ad opmerkte dat hij dacht aan chantage, omdat hij met het beste materiaal rond reed.
Het aantal leden dat per rit aanwezig was: in totaal hebben aan de 119 ritten 1921 man meegedaan, wat gemiddeld bijna 16 man per rit is, wat gelijk is aan 2010. De opkomst van groep A was op zater- en zondag in totaal hoger dan in 2010 ( vooral op de zondag) maar voor groep B was het op zaterdag veel minder dan in 2010 en voor de zondag iets beter.

In de toercommissie werden Theo en Chris met applaus herkozen en in het bestuur Jan en Henk. Daarna was het tijd voor een korte pauze met consumptie aangeboden door het bestuur.

Cees blikte daarna kort vooruit naar het nieuwe zomerseizoen, met daarin de vaste ritten, zoals de Javado, het NK in Nunspeet op 25 augustus, de Van Krimpentoer, de regelmatigheidsritten en de maandelijkse clubuitstappen. Suggesties voor ritten zijn welkom bij de toercommissie, liefst voor 17 april.

Van de rondvraag maakte een zestal leden gebruik:

Nadat Pierre de vergadering bedankt had en gesloten, werd hij verrast door de binnenkomst van zijn vrouw, zijn zoon en dochter met echtgenoten, zijn 4 kleinkinderen en loco-burgemeester Adriaansen. Pierre werd daarop benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet:

Voor Ella waren er daarna bloemen en de vergadering zong hem toe met een welgemeend "Lang-zal-hij-leven". Pierre stond naar eigen zeggen te trillen op zijn benen, was compleet verrast en bedankte iedereen, waarna hij door alle aanwezigen gefeliciteerd kon worden.

Klik hier voor de foto's van deze ochtend.