FEBRUARI 2011

Zondag 6 februari 48 km werd er met 15 leden naar de Wildert gereden voor de koffie. Er stond behoorlijk veel wind.

Zondag13 februari was er weer een prachtige opkomst bij de wandeltocht. Alles zat dan ook mee voor de deelnemers. Een aantal AKN-ers profiteerden in Bergen op Zoom van het mooie weer bij de veldrit van TC De Markies. Na de modder in de eerste kilometers, waar Alfons en Arnold v.d. Maat onderuit schoven, was het genieten geblazen op het heuvelachtige parcours bij De Heide. Bij de pauze kon er nog even bijgekletst worden, waarna het groepje dat op de fiets vanuit Roosendaal was gekomen de kortste weg weer terug nam.

Zondag 20 februari werd een ritje van 48 km rond Bergen op Zoom gereden met lichte sneeuwval. Desondanks waren er toch 25 man aanwezig. Het zomerseizoen lonkt!

Op de Algemene ledenvergadering van zondag 27 februari waren 71 leden en 5 bestuursleden aanwezig . Bericht van verhindering werd ontvangen van : Toine van Oers, Pieter van Leijsen en Geert Lazeroms. Tevens had Louis Mouws zich moeten afmelden, maar uit waardering voor alle belangstelling en inzet kregen alle aanwezigen deze morgen tijdens de pauze een consumptie namens hem aangeboden. De voorzitter opende de vergadering met een speciaal welkom voor Rum Jansen die deze morgen alsnog gehuldigd werd i.v.m. zijn 25 jarig jubileum. Alvorens met het volgende agendapunt verder te gaan werd een minuut stilte gevraagd voor de deze week overleden Tini Buijsen. Zonder problemen werden de notulen van de jaarvergadering en de jaarverslagen van penningmeester en secretaris goedgekeurd. Ook het voorstel om de contributie voor 2012 NIET te verhogen werd met algemene stemmen aangenomen!  De controle van de kas werd dit jaar uitgevoerd door Jacques van Benthem, Jos Diephuis en Christ Couwenbergs. Jacques deed verslag van deze controle waarbij geen onregelmatigheden werden ontdekt, hij de penningmeester complimenteert en hij voorstelt om het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. De nieuwe commissie werd vervolgens samengesteld en die bestaat volgend jaar uit: Jos Diephuis, Christ Couwenbergs en Toon Jansen. Jacques werd bedankt voor zijn werkzaamheden en Toon voor zijn bereidheid om als commissielid te fungeren.  Cees van Sluijs deed daarna op zijn bekende en zeer beknopte wijze verslag van het afgelopen jaar. Dit kostte hem blijkbaar toch meer moeite dan anders want het zweet gutste van zijn gezicht. Uiteraard vergat hij ook niet de leden te bedanken die het afgelopen jaar een of meerdere ritten als voorrijder hebben gefungeerd. Bijzondere aandacht besteedde hij aan de grote prestatie van groep 2 bij het NK in Assen, die daar een prachtige derde plaats behaalde...

Tot slot maakte commissielid Chris Sonke van de gelegenheid gebruik om de winnaar van het lekke bandenklassement 2010 bekend te maken. Arnold van der Maat en Pierre van Zinnen hadden een heuse barrage nodig om de winnaar te bepalen. Als Arnold de trofee tevoren had gezien zou hij zich waarschijnlijk wel meer hebben ingespannen, nu moest hij de eer aan Pierre laten die de prachtige wisseltrofee die Jan Buijk had gefabriceerd voor een jaar mee naar huis mocht nemen. In de toercommissie waren dit jaar aftredend en herkiesbaar : Kees Ruyten en John van Turnhout. Kees en John werden met algemene stemmen herkozen. Ook bij het bestuur was er iemand aftredend en herkiesbaar : Pierre van Zinnen. Even stond hij verbaasd, toen er direct al een applaus klonk, want dat gaf verwarring : klonk dit omdat hij aftredend was of omdat hij herkiesbaar was? Uiteindelijk bleek tot zijn vreugde dat hij was herkozen.

Alvorens tot een korte pauze over te gaan om de door Louis aangeboden consumptie te nuttigen, werd Rum Jansen gehuldigd i.v.m. zijn 25 jarig lidmaatschap met als bijzonderheid dat hij de 1ste Bidonner was die het aandurfde om ook lid van AKN te worden ! bij de terugblik op het afgelopen winterseizoen konden we gelukkig concluderen dat de 1e zondag van november het bij onze veldrit het gelukkig nog goed weer was , zodat we over het aantal deelnemers geen klagen hadden. Daarna was het vanaf half november tot begin januari meestal voor de meeste AKN-ers te slecht om te fietsen. Echter bij alle drie wandeltochten die we deze winter weer hebben georganiseerd was het telkens goed wandelweer, waardoor er in totaal toch 997 wandelaars kwamen opdagen. De nieuwjaarsreceptie is ook deze keer weer succesvol verlopen en bij de op voorhand vastgelegde “snertdagen” was het maar 1x zo slecht weer dat de pan maar door een paar fietsers moest worden leeggemaakt.

Verder werden alle leden nogmaals bedankt die op welke wijze dan ook hulp hebben geboden bij de organisatie van de veldrit en de wandeltochten. Een probleem voor de komende winter kan de organisatie van de veldrit worden. Het bestuur zal de perikelen rondom het verlenen van vergunningen op de voet volgen en vroeg op voorhand al de hulp van de leden om indien noodzakelijk behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een alternatief parcours.

Bij de afsluitende rondvraag hield Rob Smits een vurig pleidooi voor het jaarlijkse spinning-evenement t.b.v. het KWF. Hij wil in aanloop daar naar toe sponsoring regelen voor de deelnemers van AKN (en De Bidon) zodat zij tegen geringe kosten 3 maanden 2 avonden per week met instructie kunnen spinnen. Ad Lambregts stelt voor om de aanschaf van de clubhelm voor de leden te verplichten. Het bestuur wil zo ver -nog- niet gaan, maar wil het wel propageren. Toon Jansen suggereerde om de aanschaf van de helm voor nieuwe leden verplicht te stellen. Alfons Govers stelde voor om de helmen op voorraad te houden. Het bestuur nam dit nog in overweging en wilde eerst de animo van de leden afwachten en het kostenplaatje bekijken. Om 11.10 uur kon de voorzitter alle aanwezigen bedanken voor de positieve inbreng tijdens de vergadering, waarna de TFK en TEP meegenomen door de leden meegenomen konden worden.