FEBRUARI 2003

Na alle sneeuw van de voorgaande dag en de aansluitende dooi was het zondagochtend geen weer om te gaan fietsen. Daarom werd besloten om alleen 10 km te wandelen. Het werd een rondje Nispen, waarbij Henk, Leo, Cees, John, Jack v. Z., Willy en Ad erin slaagden om droge voeten te houden. Van Krimpen en Dinkelaar kwamen tegen elven nog kijken of er gewandeld kon worden, maar keerden onverrichterzake terug naar Oudenbosch. Tini Buysen ontbrak op het appèl, maar Ad van Iersel moest nog een keer inhalen, dus dat was niet zo erg. De penningmeester had een goede dag, want hij kon twee keer op soep trakteren zonder een dikke portemonnee te hoeven trekken. 

Een mooie wandeldag met (ondanks de concurrentie van een grote wandeltocht in Woensdrecht) een goede opkomst!

27 AKN-ers zetten hun beste beentje voor door te wandelen. Kees en Toine bemanden de controlepost in Horendonk en Jan Neelen in Nispen. Het bestuur nam de inschrijving en afmelding voor haar rekening. Rond de klok van 16:00 uur meldden de laatste deelnemers zich af. 

Zondag 16 februari vergezelde een mooi winterzonnetje de 25 deelnemers aan de 50 km verkenning van de Propagandatocht. Een mooie overgang van het winter- naar het zomerseizoen. De animo was er bij iedereen, maar de noodzakelijke conditie moet hier en daar nog gevonden worden. Want al lag het gemiddelde op 24,6 km/u en was er weinig wind, toch waren er diverse leden die het een lastig tochtje vonden. Jos Vos niet, want die voelde zich onderweg zo goed, dat hij met twee vingers in zijn neus de groep inhaalde. Toen hij zag hoe daar fluitend kopwerk gedaan werd liet hij zich weer maar snel afzakken naar zijn vaste stekje achterin! 

Wij wensen Jan Barmentlo en zijn kleinzoon een spoedig herstel toe van de valpartij die ze afgelopen week maakten. De laatste berichten zijn dat Jan al weer uit het ziekenhuis is en dat de kleinzoon het ook al weer goed maakt.

Zondag 23 februari hadden meer dan de helft van de AKN-leden zich niet laten afschrikken door de vervroegde aanvangstijd van de jaarvergadering! Huis ten Halve trakteerde iedereen op  een originele balpen en een gratis consumptie, waarna de vergadering kon beginnen. Er waren weinig vragen bij de jaarverslagen. Enkele puntjes uit de vergadering: