FEBRUARI 2023

Zaterdag 4 februari vertrok er maar 1 groep.
Groep 1 vertrok met toerleider Toon Jansen. De groep was met 12 man, maar bij de Klavervelden draaiden 2 leden terug naar huis.
De aanhoudende miezerregen deerde de overige 10 niet. Zij reden een rondje Kreekraksluizen en legden 60 km af.
Rien van Hooijdonk reed onderweg lek. Voor Herman Bakx werd nog met de pet rond gegaan, dit om een spatbordje te kopen.

Zondag 5 februari vertrokken er 2 groepen.
Groep 1 reed met toerleider Cees Mathijssen een rondje naar Effen. Veel regen kregen zij niet onderweg.
Al was het met de stevige wind af en toe flink aanpoten. Er werden deze keer 61 km afgelegd.

Groep 2 en 3 reden weer een gezamenlijk rondje deze keer. Zij waren maar liefst met 20 leden.
De rivaliteit was i.v.m. het WK cyclocross erg groot bij de Volksvriend in de Wildert.
Zij kregen onderweg wel iets meer regen dan groep 1. Uiteindelijk werd er deze morgen 28 km door de groep gefietst.

Bij Huis ten Halve werd er nog naar de cross junioren heren gekeken. Iedereen was hier tevreden want er won een Fransman.

John in het rood-wit-blauw? Dat moet een vergissing zijn.
Het was al wel duidelijk naar welk land de wk-trui zou gaan bij de elite heren...

Zaterdag 11 februari was het prima fietsweer. Groep 2 reed met 13 leden en toerleider was Jos Dierks. Halverwege dachten enkele leden: "Weet hij nou de weg niet meer??" Na 2 keer links werd het echter duidelijk: de koffiestop was niet in Putte maar bij De Toekomst in Achtmaal deze keer. Na 45 km waren zij weer terug in Roosendaal.

Groep 1 reed met toerleider Toon Jansen een rondje Brabantse Wal. Bij Huijbergen reed Theo Jukes nog lek. Er werd door de 17 leden nog 60 km gefietst. Door de lekke band van Theo waren Toon Jansen en Cees Mathijssen maar net op tijd terug om samen met Cees v. Sluijs en John van Turnhout de pijlen op te gaan hangen voor de wandeltocht van zondag.

Zondag 12 februari was het op zondagmorgen goed weer voor de 3e en laatste wandeling van ons winterseizoen. Om 07:40 uur gingen de eerste deelnemers weer op pad. De controle in Tivoli werd bemand door Ad v. Haperen en Chris de Rooij. Rian Luyckx en Chris Schepers waren bij de Brembos aanwezig om de deelnemers van een stempel te voorzien. Henk Kuijpers en Cees Mathijssen waren bij Huis ten Halve aanwezig voor de inschrijving. De 3 uitpijlers van zaterdag gingen op pad om de route te controleren. Er waren deze keer 42 deelnemers voor de 25 km, 68 starters op de 15 km en73 deelnemers kozen voor de 10 km deze keer. Totaal waren er 183 deelnemers aanwezig. Hiervan waren er 15 leden van Audax. 7 Liepen de 15 km, de overige 8 de 10 km. 4 Leden hadden ook hun partner meegenomen. Om 15:10 uurwaren de laatste deelnemers weer binnen. Er waren achteraf veel complimenten voor de goed uitgepijlde, mooie route. En daar doen we het natuurlijk allemaal voor! Complimenten aan de wandelcommissie!

Zaterdag 18 februari ging de rit vanwege de straffe zuidwesten wind niet naar Kuuskesland. Er werd met 14 man in 1 groep vertrokken in Tullepetaonestad.
Toon Jansen en Toine van Oers reden op de koppositie. In Aopelaand ging het rechtsaf, 2 Jossen besloten hier om rechtdoor te rijden. Via Ossenkoppenstad ging het beschut binnendoor naar Put en Buntland. Hier werd gestopt bij café Grenszicht. De liefhebbers konden hier koffie drinken. 3 Man stopten voor de koffie en hier kwamen ook even later de 2 Jossen terecht.
De 9 overigen reden door naar het kanaal bij Zandvliet om in Ostrecht weer in Nederland uit te komen. Via Wjeeldrecht en 't Sanegat ging het achter Mastepinnenland met de wind van achter terug. Rien en Herman namen bij Trapke Op de kortste weg naar hun Mangelpeejenlaand. Kort voor Aopelaand haalden de 9 man de 5 koffiedrinkers weer bij. Terug in Tullepetaonestad stonden de koffiedrinkers bij het clubhuis voor een gesloten deur. De 9 niet-koffiedrinkers reden 64 km, de koffiedrinkers namen genoegen met 52 km deze carnavalszaterdag.

Het was zondag 19 februari alweer de laatste fietszondag van de winter. Maar liefst 31 leden stonden om 09:00 uur aan de start.
Groep 1 vertrok met Toon Jansen en 6 leden. Zij reden een rondje van 52 km.
Voor groep 2 was de animo niet groot deze keer. Zij vertrokken met 4 leden, maar Jos Dierks reed al snel zijn eigen rondje. Met 3 leden dronken zij koffie in Putte. Het waren met 54 km op de teller wel de bikkels van de dag.
Groep 3 reed met maar liefst 21 man hun rondje naar de Wildert. Door een alternatieve terugweg reden zij 33 km deze morgen.

Bij terugkomst werd de laatste erwtensoep van de winter geserveerd.

Bij alle deelnemers viel dat zeer in de smaak.
 

 

Zaterdag 25 februari reed Groep 1 met Toon Antens met 10 personen een rondje Benedensas bij een gure noord-noordwestenwind en een gevoelstemperatuur van 0 graden. Ze reden 62 km.

Groep 2 reed met John naar de Bostella. Zij waren met 15 personen. Bij Huijbergen moest er nog gewacht worden voor een lekke band van Jacques van Holten. Ze reden 42 km.

Zondag 26 februari was het weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Oiets na negenen werd de vergadering geopend door de voorzitter. Hieronder leest u het verslag van deze vergadering:

 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 26-02-2023

 

1. Opening door de Voorzitter.

·  De 69 aanwezige leden werden welkom geheten. Bericht van afmelding was er van Henk Jongeneelen, Ina van Krimpen, Rini Broeren, Jacques van Holten, Rini van Geel, Rian Luyckx en Walter Erdelmann.

·  Koffie bij binnenkomst werd ons ook dit jaar weer aangeboden door Huis ten Halve.

·  Rittenlijst om een rit in te vullen gaat deze keer niet rond, maar de voorzitter doet alvast een oproep om een keer toerleider te willen zijn.


2. Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering van 20-02-2022.

·  De notulen stonden vermeld in clubblad 1 van dit jaar.

·  Niemand had nog op- of aanmerkingen bij het verslag.


3. Jaarverslag Secretaris.

·  Het jaarverslag stond vermeld in clubblad 1 van dit jaar.

·  Niemand had nog op- of aanmerkingen bij het verslag.

·  De Secretaris werd bedankt voor het maken van dit verslag.


4. Jaarverslag Penningmeester.

·  Iedereen heeft het financiële verslag van de penningmeester bij binnenkomst ontvangen.

·  De penningmeester geeft een korte toelichting hierop. Om de snelle rekenaars voor te zijn signaleerde hij alvast een typefout van € 0,50 in het verslag.


5. Verslag Kascontrolecommissie.

·  Jan Verbocht, Christ Couwenbergs en Jacques van Benthem hebben de boeken gecontroleerd en hebben geconstateerd dat het er weer keurig verzorgd uitzag en dat er geen fouten in zaten.

·  De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren, met een extra compliment voor de penningmeester dat hij er voor gezorgd heeft dat iedereen de contributie op tijd betaald heeft.

 

6. Bestuursverkiezing:

·  Aftredend en herkiesbaar: Cees Mathijssen, Toon Jansen. Cees geeft aan dat hij in principe over 3 jaar na het aflopen van zijn komende bestuursperiode aftredend zal zijn.

·  Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld.

·  Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van Cees en Toon.


7. Verkiezing nieuwe Kascontrolecommissie.

·  Aftredend: Jacques van Benthem.

·  Christ Couwenbergs en Jan Verbocht zitten ook komend jaar in de kascontrolecommissie. Toine van Oers zal de open plaats van Jacques innemen


8. Verkiezing Continuďteitscommissie.

·  Henk Verschuren heeft zich bereid verklaard dit ook komend jaar op zich te willen nemen.

·  De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Henk.


9. Begroting en contributie 2024.

·  Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op € 50,- per jaar. Donateurs betalen € 20,-.

·  Volgend jaar zal de contributie waarschijnlijk met € 5,- verhoogd worden.

·  Het bestuur biedt de aanwezigen een consumptie aan in de pauze.

 

10. Bonuskaart 2023

·  Gezien de goed verlopen veldtoertocht komt er ook voor 2023 een bonuskaart. Nieuw op de kaart zijn een Winterwegrit Jan/Feb en de Van Krimpentoer. Er staan in totaal 15 activiteiten op en je krijgt € 3,- per activiteit met een maximum van € 30,-. Het totaalbedrag kun je weer gebruiken voor de aanschaf van nieuwe kleding of deelname aan het clubweekend.

·  De bonuskaart laten aftekenen kan weer bij secretaris Alfons of voorzitter Cees. Vandaag is het eigenlijk de laatste dag dat je de bonuskaart van 2022 in kunt leveren, maar komende week kan het ook nog.

·  In de pauze zijn de nieuwe bonuskaarten uitgedeeld. Voor de leden die niet aanwezig waren zijn ze bij het Bestuur te verkrijgen.

 

De eerste consumptie in de pauze is voor rekening van de clubkas.

 

11. Uitreiking lekke bandentrofee.

·  In de laatste bestuursvergadering stelde de voorzitter voor deze keer dit agendapunt schriftelijk af te handelen. Vooral penningmeester Jan wilde dit absoluut niet. Hij overhandigde dan ook met veel plezier de lekke banden trofee aan de voorzitter, die maar liefst 6 lekke banden bij AKN reed in het zomerseizoen. Maar niet nadat hij met behulp van een PowerPointpresentatie duidelijk had gemaakt dat je bij AKN afgelopen zomerseizoen maar liefst 4.949,6 km kon rijden zonder dat er iemand lek reed. Had je de pech dat Cees Mathijssen in je groep zat, dan stond je na 1.049,6 km al langs de kant te wachten tot de lekke band gemaakt was. De voorzitter werd dus de terechte winnaar van de wisseltrofee en 3 nieuwe binnenbanden.

De trofee kreeg thuis toch een ereplaatsje bij de haard...


12. Toercommissie.

·  Aftredend en niet herkiesbaar zijn Kees Ruyten en Theo Jukes.

·  Theo Jukes werd lid van de toercommissie in februari 2000. Hij heeft de 25 jaar dus net niet vol gemaakt. Vele ritten heeft hij voor ons uitgezet en voorgereden. Wel bekend zijn natuurlijk zijn Theootjes: zijn ritten tellen altijd een paar kilometer meer… alhoewel, de laatste tijd tellen ze juist minder kilometers… Sinds 2007 is hij ook onze wegkapitein van het clubweekend, waarbij hij onderweg altijd de route, snelheid en vertrektijd in de gaten houdt. Ook is hij veelvuldig de organisator van de Vuttersrit op woensdag. Verbazend hoe deze man overal de weg weet. Voor al deze inspanningen heeft het bestuur gemeend Theo voor te dragen als Lid van verdienste van de Audax Klub Nederland. Iets waar de vergadering natuurlijk mee akkoord ging! Hierna werd hem de bijbehorende oorkonde uitgereikt.

·  Kees Ruyten is ook afgetreden als lid van de toercommissie. Kees was lid van de toercommissie vanaf de oprichting op 3 december 1991. Hij heeft dus meer dan 32 jaar deel uitgemaakt van de toercommissie. Ook met hem hebben we vele mooie tochten mogen rijden. Waaronder zo goed als alle thuisblijversritten. Kees werd hiervoor als Lid van verdienste benoemd in de ALV van 22 februari 2015. Ook Kees werd hiervoor namens het bestuur en alle leden hartelijk bedankt.

·  Door het aftreden van Theo en Kees is nu de situatie ontstaan dat de toercommissie voor het merendeel uit bestuursleden bestaat. Gelukkig heeft Christ Schepers zich aangemeld als nieuw lid. Maar het is toch wel noodzakelijk dat er nog minimaal 1 nieuw lid zich aanmeldt en / of dat er meer leden een rit of ritten voor willen rijden.

 

13. Nabespreking Winterseizoen 2022 / 2023.

We hebben heel het winterprogramma redelijk kunnen rijden soms wat nat in december en ook nog een weekje met sneeuw in januari. Maar over het algemeen was de opkomst goed te noemen. Soms zelfs met 30 man. Groep 3 reed op zondag vaak naar de Wildert met een extra grote groep. De Volksvriend schijnt daarom al een uitbreiding te overwegen…

Zaterdag 28 januari hadden we helaas nog wel een ongelukkige valpartij van Alfons.

 

·  Evaluatie veldtoertocht 2022.

Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op onze veldtoertocht met 693 deelnemers mochten we niet ontevreden zijn. Met natuurlijk dank aan alle vrijwilligers die deze dag weer tot een succes maakten. Maar vooral ook een dikke pluim voor de veldtoercommissie: Ad de Beukelaer, Eric Langelaan , Giel Balemans en Toon Antens.

 

·  Evaluatie wandelactiviteiten.

We hebben deze winter weer 3 wandeltochten georganiseerd. Sinds we geen lid meer zijn van de wandelbond zien we toch het aantal deelnemers terug lopen. De eerste werd gehouden onder zeer koude omstandigheden: – 7  ̊C. De 2e was het gelukkig wat beter weer en hadden we ook meer deelnemers. De 3e wandeling was het goed weer en waren er 183 deelnemers. Totaal telden we 433 deelnemers en bleef er onder de streep een positief saldo over.

Rini Broeren stopte in 2022 als lid van de Wandelcommissie Rian Luyckx heeft deze plaats overgenomen.

Ook hier weer een welgemeend dankjewel voor Rini Broeren, Rian Luyckx, Henk Kuijpers, Wim Schot en Toon Jansen en ook voor de uitpijlers John v. Turnhout en Cees v. Sluijs.

 

14. Bespreking komend Zomerseizoen 2023.

·  Het seizoen begint volgende week zaterdag 4 maart met de propagandarit We rijden deze rit met alle groepen gezamenlijk (met koffiestop). Vanaf zondag 5 maart hebben we dan op zondag weer 3 groepen. Op zaterdag starten er 2 groepen.

 

·  Bijzondere ritten:

 

·  In het eerste deel zijn er door de blessure van Alfons al een paar wijzigingen. Het betreft hier niet de tocht en aantal kilometers maar wel de toerleider: Ad de Beukelaer en Christ Schepers hebben de ritten van Alfons overgenomen. Voor de actuele situatie raadplaag je onze website onder het kopje Zomerprogramma; wekelijks staan daar de ritten op die we gaan rijden. Kijk ook goed naar de starttijden van de diverse ritten.

·  De toercommissie vroeg de vergadering wat ze moesten doen met de clubuitstappen voor 2023. De belangstelling voor de clubuitstappen was vorig jaar minimaal. Jan Verbocht opperde dat ze het toch moeten blijven doen voor die leden die het leuk vinden. Verder kwam uit de vergadering naar voor: inventariseer de belangstelling voor boven de 100 km, laat niet de keuze uit 2 afstanden, rij een tocht op de dag dat deze door een vereniging georganiseerd wordt (leuke ambiance, bevoorrading). De toercommissie neemt deze ideeën mee naar hun volgende vergadering.

·  We wensen iedereen vooral een veilig zomerseizoen.


15. Mededelingen.

·  Stand van zaken sponsors. Aan het einde van dit jaar lopen de contracten met onze shirtsponsors af. Binnenkort gaan wij in gesprek met de sponsors

·  Adverteerders. Er zijn dit jaar door verschillende omstandigheden 6 adverteerders gestopt met adverteren in ons clubblad. Dit is jammer, mocht je nog iemand weten die interesse heeft om in ons clubblad te adverteren laat het even aan Toon Antens weten. Waarschijnlijk hebben we ook 3 nieuwe adverteerders.

·  Prijzen clubkleding. I.v.m. prijsverhogingen zijn er 2 items van onze collectie met € 5,- verhoogd. Dit betreft de korte broek met zeem SP.L , die wordt nu € 65,-. En de lange broek PR.R gaat nu € 70,- kosten. Verder komt er misschien de mogelijkheid om een korte broek met zeem van de PR.R kwaliteit aan te schaffen. Er zijn 3 broeken op proef besteld. Later in het jaar beslissen we of we die in de collectie op gaan nemen Kosten zijn nu € 75,-.

·  Jubileumcommissie. De commissie is druk bezig met de voorbereidingen. Heb je ideeën over de invulling van ons jubileumjaar laat het bij een van de leden weten.

·  Status nieuwe statuten. De opzet van de nieuwe statuten is zo goed als klaar. Volgend jaar gaan wij deze in de ledenvergadering met jullie bespreken. Met als toevoeging het huishoudelijk regelement. Hierna moeten wij nog naar de notaris. Dit is voor het bestuur wettelijk verplicht.

·  Controleer je EHBO-tasje op houdbaarheid.

·  De voorzitter sloot de mededelingen af met een bedankje aan:

o   de medebestuursleden voor de samenwerking het afgelopen jaar.

o   Ilse en Chris zijn mederedactieleden van het clubblad.

o   Tonnie en Henk voor hun bijdrage aan de regelmatigheidsritten.

o   En verder alle toerleiders en voorrijders van onze diverse ritten.


16. Rondvraag.

·  Jan Mulders en Rini v.d. Westen willen graag weten of we een vertrouwenspersoon voor AKN hebben. Zoals eerder in het clubblad gemeld is dat een vertrouwenspersoon van de NTFU:

o   Martine van de Veen - mvandeveen@ntfu.nl of bel 0318 - 58 13 08 en

o   Luuk Berends - lberends@ntfu.nl of bel 06 - 82 39 20 06

·  Eric Langelaan houdt de verenigingspagina van AKN op Strava bij. De meeste hoogtemeters werden gemaakt door Brian van Eekelen, de meeste kilometers door Cees Mathijssen. Als verrassing had Eric voor Cees een rood-wit-blauw shirt met AKN-logo en voor Brian een bolletjestrui laten maken.

 


17. Sluiting