AUDAX KLUB NEDERLAND

organiseert haar 

26e VELDTOERTOCHT

op

zondag 3 november 2019


 


Weetjes:

In 2018 waren er 931 deelnemers.

De organisatie bestaat uit meer dan 70 medewerkers.

De bewegwijzering van de route wordt vanaf 8 uur voortdurend gecontroleerd en zo nodig hersteld.

Alle inlichtingen bij onze secretaris te verkrijgen.